dijous, 14 de novembre de 2013

Utilitat de les TIC a l’aula infantil

Després d’haver parlat sobre les cinc claus sobre la integració de les TIC a educació infantil, en aquesta entrada seguim parlant sobre les TIC i el plaer d’emprar-les a l’aula infantil . Com ja hem parlat en anteriors vegades, la importància que tenen dins la nostra societat i de cada vegada més. En la societat actual que vivim, estem immersos dins les noves tecnologies i l’escola com a agent educatiu ha d’utilitzar-les en el dia a dia amb els seus alumnes incloent-les en les activitats. És interessant el què diuen els autors sobre l’ús que s’ha de fer de les TIC, a les escoles les TIC s’han d’utilitzar com una eina habitual i no com una eina puntual en el procés d’ensenyança-aprenentatge dels infants. Les TIC es poden utilitzar de moltes maneres, i ens donen un munt de recursos per poder fer activitats de tots tipus amb els infants, per això és molt important la formació dels docents i la creença de que les TIC poden tenir tant un ús lúdic com educatiu i es en aquest darrer terme on els mestres han d’incidir. Ja per acabar, l’article ens engresca a utilitzar els nous “instruments tecnològics” i les diverses utilitats que tenen, tot en definitiva perquè els docents han de conviure amb aquesta nova manera d’ensenyar. 


 Fins a la pròxima! Núria