dijous, 28 de novembre de 2013

MANUEL AREA

LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, TECNOLOGIES DIGITALS I EDUCACIÓ
En l’entrada d’aquesta setmana, parlarem una miqueta sobre la societat de la informació, tecnologies digitals i com no Educació.
El següent article està escrit per Manuel Area Moteira, tot l’article està molt ben estructurat i després de la lectura: n’he extret les idees principals:
-          Els accelerats canvis tecnològics: necessitat de repensar i reestructurar els models formatius.
-          Tercera revolució industrial: important transformació de les estructures i processos de producció.
-          Relació simbiòtica entre societat i tecnologia.
-          Les noves tecnologies incideixen en el procés de codificació de la informació i cultura.
-          Discurs mercantilista sobre la societat de la informació.
-          Discurs tecnocentrista: revolució no tan sols tecnològica sinó també de la civilització humana.
-          Discurs apocalíptic en el que les tecnologies de la informació i comunicació representen el fi dels ideals i valors de la modernitat.
-          La innovació tecnològica està afectant a l’àmbit laboral.
-          L’ús de les tecnologies de la informació i comunicació digitals, dur a la pèrdua de privacitat i l’increment del control sobre els individus.
-          PROBLEMES EDUCATIUS.
o   L’alfabetització tecnològica és una condició necessària.
o   Rebem moltes dades, però no sempre les sabem transformar. ( Bartolomé 2001)
o   Nou repte educatiu: formar els nous subjectes com usuaris intel.ligents.
o   Principis educatius ( Escola Nova, Freinet, Freire...)
o   Estimular la innovació de les pràctiques docents per a facilitat l’ensenyament.
-          Nous rols pels docents i alumnes.
-          Alfabetització tecnològica pel desenvolupament social i comunitari. Educació no formal.
Estic totalment d’acord en tot el que diu l’autor, me sembla que ha fet una gran resum de tot el que hauria de ser l’educació en aquests nous temps que correm, com l’autor diu “Es indudable que la educación sigue siendo un motor de cambio, progreso y cohesión social” , així doncs tornem a recaure en la mateixa història de sempre: un pacte educatiu i de qualitat per a tots els infants on hi estiguin integrades les noves tecnologies, on puguem ensenyar als infants a ser “crítics tecnològics” entre d’altres coses.
Fins la pròxima !

Núria.