dijous, 28 de novembre de 2013

MANUEL AREA

LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ, TECNOLOGIES DIGITALS I EDUCACIÓ
En l’entrada d’aquesta setmana, parlarem una miqueta sobre la societat de la informació, tecnologies digitals i com no Educació.
El següent article està escrit per Manuel Area Moteira, tot l’article està molt ben estructurat i després de la lectura: n’he extret les idees principals:
-          Els accelerats canvis tecnològics: necessitat de repensar i reestructurar els models formatius.
-          Tercera revolució industrial: important transformació de les estructures i processos de producció.
-          Relació simbiòtica entre societat i tecnologia.
-          Les noves tecnologies incideixen en el procés de codificació de la informació i cultura.
-          Discurs mercantilista sobre la societat de la informació.
-          Discurs tecnocentrista: revolució no tan sols tecnològica sinó també de la civilització humana.
-          Discurs apocalíptic en el que les tecnologies de la informació i comunicació representen el fi dels ideals i valors de la modernitat.
-          La innovació tecnològica està afectant a l’àmbit laboral.
-          L’ús de les tecnologies de la informació i comunicació digitals, dur a la pèrdua de privacitat i l’increment del control sobre els individus.
-          PROBLEMES EDUCATIUS.
o   L’alfabetització tecnològica és una condició necessària.
o   Rebem moltes dades, però no sempre les sabem transformar. ( Bartolomé 2001)
o   Nou repte educatiu: formar els nous subjectes com usuaris intel.ligents.
o   Principis educatius ( Escola Nova, Freinet, Freire...)
o   Estimular la innovació de les pràctiques docents per a facilitat l’ensenyament.
-          Nous rols pels docents i alumnes.
-          Alfabetització tecnològica pel desenvolupament social i comunitari. Educació no formal.
Estic totalment d’acord en tot el que diu l’autor, me sembla que ha fet una gran resum de tot el que hauria de ser l’educació en aquests nous temps que correm, com l’autor diu “Es indudable que la educación sigue siendo un motor de cambio, progreso y cohesión social” , així doncs tornem a recaure en la mateixa història de sempre: un pacte educatiu i de qualitat per a tots els infants on hi estiguin integrades les noves tecnologies, on puguem ensenyar als infants a ser “crítics tecnològics” entre d’altres coses.
Fins la pròxima !

Núria.

dijous, 14 de novembre de 2013

Utilitat de les TIC a l’aula infantil

Després d’haver parlat sobre les cinc claus sobre la integració de les TIC a educació infantil, en aquesta entrada seguim parlant sobre les TIC i el plaer d’emprar-les a l’aula infantil . Com ja hem parlat en anteriors vegades, la importància que tenen dins la nostra societat i de cada vegada més. En la societat actual que vivim, estem immersos dins les noves tecnologies i l’escola com a agent educatiu ha d’utilitzar-les en el dia a dia amb els seus alumnes incloent-les en les activitats. És interessant el què diuen els autors sobre l’ús que s’ha de fer de les TIC, a les escoles les TIC s’han d’utilitzar com una eina habitual i no com una eina puntual en el procés d’ensenyança-aprenentatge dels infants. Les TIC es poden utilitzar de moltes maneres, i ens donen un munt de recursos per poder fer activitats de tots tipus amb els infants, per això és molt important la formació dels docents i la creença de que les TIC poden tenir tant un ús lúdic com educatiu i es en aquest darrer terme on els mestres han d’incidir. Ja per acabar, l’article ens engresca a utilitzar els nous “instruments tecnològics” i les diverses utilitats que tenen, tot en definitiva perquè els docents han de conviure amb aquesta nova manera d’ensenyar. 


 Fins a la pròxima! Núria

5 claus per una bona integració de les TIC en els centres docents

L’article que ens escriu el Dr Pere Marquès Graells, sobre les 5 claus per una bona integració de les Tic en els centres escolars; és molt interessant. Els cinc punts claus són els següents: 

1. Les bases tecnològiques necessàries. Els centres escolars han de disposar de totes les eines necessàries per fer feina amb les TIC, avui en dia tenim la sort de què la majoria de centres escolars conte amb aquestes infraestructures tecnològiques de manera adequada; encara que penso que es podrien tenir-ne més. 

2. Coordinació i manteniment dels recursos TIC: És molt important que totes aquestes “infraestructures tecnològiques” estiguin sempre en bon estat i es tingui molta cura d’elles; per això cal que els mestres estiguin preparats i sàpiguen utilitzar-les com cal; ja que sovint es fan mal bé les coses per un mal ús i per no saber com funcionen. 
3. Recursos didàctics: Penso que el software lliure ha de ser primordial en l’ús de recursos didàctics; ja que és lliure i gratuït i no l’hem de pagar. A internet trobem molts de programes que són gratuïts i de fàcil descàrrega. 

4. Compromís de la comunitat educativa i bon recolzament de l’equip directiu: És important que tota la comunitat educativa: mestres, famílies, infants estigui immersa i cregui en l’ús de les noves tecnologies, ja que aquestes faciliten la feina dels docents, volent dir que l’educació és més fàcil amb les TIC; és una nova eina per educar i de fàcil ús. 

5. Adequada formació del professorat en didàctica digital: Com ja he comentat abans, és imprescindible la bona preparació del professorat en les noves tecnologies, és increïble la infinitat de programes que tenim a l’abast per realitzar activitats amb els infants. Els docents han de tenir una actitud positiva envers les TIC i poden utilitzar mètodes senzills o més avançats per realitzar les activitats a l’aula. Ja per acabar, m’agradaria dir que amb aquestes cinc claus que ens facilita l’autor, queda evident de lo important que han de ser les noves tecnologies per les escoles, que tota la comunitat educativa ha d’estar immersa; en definitiva les TIC són el pa nostre de cada dia. 

 Fins a la pròxima. Núria.