dijous, 14 de novembre de 2013

5 claus per una bona integració de les TIC en els centres docents

L’article que ens escriu el Dr Pere Marquès Graells, sobre les 5 claus per una bona integració de les Tic en els centres escolars; és molt interessant. Els cinc punts claus són els següents: 

1. Les bases tecnològiques necessàries. Els centres escolars han de disposar de totes les eines necessàries per fer feina amb les TIC, avui en dia tenim la sort de què la majoria de centres escolars conte amb aquestes infraestructures tecnològiques de manera adequada; encara que penso que es podrien tenir-ne més. 

2. Coordinació i manteniment dels recursos TIC: És molt important que totes aquestes “infraestructures tecnològiques” estiguin sempre en bon estat i es tingui molta cura d’elles; per això cal que els mestres estiguin preparats i sàpiguen utilitzar-les com cal; ja que sovint es fan mal bé les coses per un mal ús i per no saber com funcionen. 
3. Recursos didàctics: Penso que el software lliure ha de ser primordial en l’ús de recursos didàctics; ja que és lliure i gratuït i no l’hem de pagar. A internet trobem molts de programes que són gratuïts i de fàcil descàrrega. 

4. Compromís de la comunitat educativa i bon recolzament de l’equip directiu: És important que tota la comunitat educativa: mestres, famílies, infants estigui immersa i cregui en l’ús de les noves tecnologies, ja que aquestes faciliten la feina dels docents, volent dir que l’educació és més fàcil amb les TIC; és una nova eina per educar i de fàcil ús. 

5. Adequada formació del professorat en didàctica digital: Com ja he comentat abans, és imprescindible la bona preparació del professorat en les noves tecnologies, és increïble la infinitat de programes que tenim a l’abast per realitzar activitats amb els infants. Els docents han de tenir una actitud positiva envers les TIC i poden utilitzar mètodes senzills o més avançats per realitzar les activitats a l’aula. Ja per acabar, m’agradaria dir que amb aquestes cinc claus que ens facilita l’autor, queda evident de lo important que han de ser les noves tecnologies per les escoles, que tota la comunitat educativa ha d’estar immersa; en definitiva les TIC són el pa nostre de cada dia. 

 Fins a la pròxima. Núria.