dimecres, 9 d’octubre de 2013

WEB 2.0. L’ÚS DE LA WEB EN LA SOCIETAT DEL CONEIXEMENT. “EDUCACIÓ 2.0, MARCA, MODA O NOVA VISIÓ DE LA EDUCACIÓ?”

Les noves tecnologies avancen a la velocitat de la llum, els temps canvien i per tant els alumnes també.  De cada vegada les TIC estan molt presents en la educació dels infants; aquestes ens aporten moltes noves maneres de fer feina, innovadores i del molta utilitat. No podem oblidar, que les noves tecnologies i els infants estan clarament lligades en el seu desenvolupament; nens que ja neixen amb una “tablet” davall el braç? Doncs sí.

Puc considerar que estic en una generació entre i entre de la revolució de les noves tecnologies, considero que aquestes són molt útils per cada dia, penso que són importants ja que estan immerses dins la societat .